Treningstider:

Første treningsdag etter sommeren 2019 er mandag 19. august.

Halden Basketballklubb – sesongen 2019/20

Lag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Mix 09/10/11/12 Låby
17.30-18.30
Gutter 07/08 Låby
19.00- 21.00
Låby
18.30-19.30
Remmen sal 4:
19.00-20.00
Jenter 07/08 Gimle
16.30-18.00
Gimle
17.00-18.30
Gimle
19.00-20.30
Gutter 15 (05/06) Strupe
19.30-21.30
Strupe
16.00-18.00
Remmen
19.00-20.00
Gutter 17 Elite Remmen (felles med G-19)
16.00-18.00
Remmen
20.00-22.00
Strupe
18.00-20.00
Remmen (felles med G-19)
20.00-22.00
Gutter 19 Remmen (felles med G-17)
16.00-18.00
Remmen
16.00-18.00
Remmen (felles med G-17)
20.00-22.00
Senior mosjonsparti Remmen sal 4
20.00-22.00