Kontaktinformasjon for Halden Basketballklubb

Postadresse: Postboks 912, 1759 Halden
E-post til styret kan sendes til post@haldenbbk.com
Innmeldingsskjema for aktive i HBBK finner du her.

Klubbens bankkonto er 1105.12.33818

Halden Basketballklubb på Facebook: https://www.facebook.com/haldenbasketballklubb/


Styret i Halden Basketballklubb 2019

Verv Navn Telefon
Leder Sven Stranger 482 18 672
Nestleder Lajla Halvorsen 452 42 702
Kasserer John Einar Hulsund 952 95 190
Styremedlem Brita Strømme 977 48 585
Styremedlem Marianne Gimle 932 67 273
Varaemedlem Jan-Egil Nilsen


Trenere 2019 - 2020

Lag Navn Telefon
Mix 09/10/11/12 Henning Skogh 465 41 030
  Gjermund Skogh
J 07/08 Sunniva Strømme Olsen
  Maria Wang -
G 07/08 Elias Stranger -
  Petter Lervik -
G-15 Simon Nilsen 456 95 563
  Sindre Hulsund 473 78 390
G-17 Patrik Sandström 473 58 865
Simon Nilsen 456 95 563
G-19 Petra Hedin
Tom Ivar Bjørnstad
Darlèn Lund  

Lagkontakter for lag i seriespill 2019 - 2020

Lag Navn Telefon
G-15 Bård Skovdal
G-17 Kristin Hval -
G-19 John Einar Hulsund 952 95 190